Ochrana osobních údajů | KempKeramika

Ochrana osobních údajů

1. Provozovatelem internetových stránek je:

HRC Hracholusky s.r.o.

Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1

2. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

3. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

4. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

5. Jaké osobní údaje shromažďujeme

O uživateli shromažďujeme pouze neveřejné osobní údaje. Neveřejné údaje slouží provozovateli pouze pro komunikaci.

6. Jak s osobními údaji nakládáme

a. Osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele.

b. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel internetových stránek kempkeramika.cz

Velmi nám záleží na tom, abychom se nedopouštěli spamování. Všechny zprávy, které rozesíláme, jsou opatřeny odkazem pro odhlášení. Pokud zprávy od nás nechcete dále dostávat, použijte, prosím, odhlašovací odkazy nebo nám napište emailem na adresu info@kempkeramika.cz

7. Kamerové systémy

Vážení klienti,
vstupem do zorného pole našich kamer jste se dostali na naše záznamy a my zpracováváme vaše
osobní údaje ve formě kamerového záznamu.

Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Byl
připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Celé znění dokumentu naleznete na tomto odkazu: KAMEROVÉ SYSTÉMY

Oblasti snímané kamerami jsou označeny tímto symbolem: