Jachtklub KERAMIKA | KempKeramika

Jachtklub KERAMIKA

Jachtklub KERAMIKA sdružuje přátele Kempu Keramika se zájmem o lodní sporty

Základní myšlenkou je poskytnutí adekvátního zázemí pro provozování vodních aktivit, především s ohledem na ekologii a životní prostředí. Založení Jachtklubu Keramika reagovalo na vzrůstající problém se znečišťováním vodní nádrže Hracholusky odpady z lodí, které vzhledem ke své konstrukci mají možnost vypouštět odpady přímo do vody a tím nezanedbatelným vlivem ovlivňují znečišťování vodního toku a vznik sinic.

Náš Jachtklub Keramika je jediným klubem na Hracholuské přehradě, který disponuje vlastní čistírnou odpadních vod, technikou pro zpracování odpadů z lodí a kvalitním zázemím pro členy klubu. Členové našeho klubu se zavazují zpracovávat odpady výhradně tak, aby nedocházelo k negativnímu vlivu na životní prostředí. Jako členové klubu mají možnost využívat služby čerpání pitné vody, elektrické přípojky, dobíjení baterií, odčerpání a zpracování šedé vody a odpadních tanků, použití jeřábu, transportu lodí nákladní technikou, včetně manipulace jeřáby s velkou nosností, technické opravy lodí a lodní elektroinstalace a elektroniky, opravy trupů lodí, zajištění nátěrů, opravy lodních plachet a fólií,  ubytování v areálu Kempu Keramika, využívání restaurace a kompletních služeb Kempu Keramika pro akce Jachtklubu, služeb v areálu umístěné stanice Vodní záchrané služby, parkování ve střeženém areálu a zimní stání lodí buď v areálu kempu nebo ve skladovací hale v areálu ve Stodě. Prostě jednoduše řečeno.... areál Kempu Keramika je pro členy Jachtklubu Keramika základnou se všemi dostupnými službami, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí. :-)

Přístaviště lodní dopravy KERAMIKA

Přístaviště lodní dopravy bylo přemístěno z areálu Kempu Keramika z bezpečnostních důvodů, aby provoz veřejné lodní dopravy neohrožoval plavce a hosty areálu. Nově nyní bude přemístěno za kemp, na konci příjezdové cesty. Kemp Keramika je na Hracholuské přehradě první, který reagoval na zákonné opatření zakazující koupání v prostoru, kde je provozována veřejná lodní doprava. Stavba přístaviště může probíhat jen v zimním období a při hlubokém zámrazu .....takže o termínu dokončení rozhoduje nyní příroda :-)

Článek, která detailně pojednává o tomto problému, který se nám podařilo pro naše hosty vyřešit, je zde na tomto odkazu

https://plzen.rozhlas.cz/parnik-na-hracholuskach-musel-kvuli-plavcum-zru...

Střelnice Keramika

Pro naše hosty a členy klubu připravujeme v prostorech hlavní budovy krytou střelnici pro střelbu ze vzduchových zbraní. Realizace 2022-23.

Potápění

Půjčovna sportovních potřeb - rákosový stánek