Rybaření | KempKeramika

Rybaření

Informace k sezoně lovu dravců

Blíží se zahájení lovu dravců. Pro spoustu rybářů je den 16. června velkým svátkem. Břehy našich revírů začnou být v obležení vyznavači lovu ryb přívlačí, na mrtvou i živou rybku. Je povolen lov čeřínkováním a najdou se i vyznavači hlubinné přívlače.Proto si připomeňme několik pravidel.

Lov dravců tj. štika obecná, sumec velký, bolen dravý, candát obecný a okoun říční, kteří jsou jinak hájeni od 1. 1. do 15. 6., začíná 16. června.

 Zde stojí za zmínku, že v dřívějších dobách (vyhláška 103/1963 Sb.) platilo, jestliže připadne první nebo poslední den všeobecného zákazu na den pracovního klidu, zkracuje se tento zákaz o tento den. Tato vyhláška již neplatí a nová vyhláška 197/2004 Sb. již takovou právní úpravu neumožňuje. Proto znovu upozorňujeme, že lov dravců začíná až 16. června.


Lov 24 hodin

S tímto datem také začíná platit na vybraných revírech Západočeského územního svazu tzv. 24h rybolov. Na základě udělení výjimky od Ministerstva zemědělství na revírech:

platí výjimka z denní doby lovu v období od 16. 6. do 31. 8. 2019 v době od 00.00 do 04.00 hod.

ČRS, z. s., Zpč. ÚS, doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení:

  1.  Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 do 04.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
  2.  Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

Lov na bójku na Mži 4(431028) údolní nádrž Hracholusky

Lov na bójku je zakázán s výjimkou těchto lokalit (vyznačeno tabulemi):

  • katastrální území Těchoděly (ř. km 23,5–24,1),
  • úsek od obce Hracholusky k zátoce pod Radostí (včetně zátoky),
  • úsek od ústí Lučního potoka až k ústí Žebráckého potoka (levý břeh, včetně zátok, ř. km 27,0–28,6),
  • oblast u Rybářského domova (chata MO ČRS Plzeň1) v k. ú. Pňovany,
  • levý břeh (ř. km 33,0) – zátoka Úterského potoka,
  • pravý břeh proti zátoce Úterského potoka (ř. km 32,2–33,3),
  • pravý břeh proti areálu Škoda. Od ústí Sulislavského potoka k ústí potoka proti ČOV areálu Škoda,
  • pravý břeh od konce značené plavební dráhy (ř. km 40,0) až k ústí Peterského potoka.

Lov na bójku je lov dravých druhů ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu na zvoleném místě a ve zvolené hloubce. Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody. V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm. Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.

Mapa s vyznačenými úseky, kde je lov na bójku povolen, 431028 Mže 4 ÚN Hracholusky převzatá z www. Rybáři Stříbro


Ať již budete lovit na revírech Západočeského územního svazu nebo v rámci celosvazového rybolovu, vždy se nejprve seznamte s bližšími podmínkami rybolovu, protože na každém revíru mohou být jednotlivá pravidla lovu dravých ryb upravena. Dodržujte rybářský řád, udržujte pořádek během lovu a pamatujte, že ryba je živý tvor a tak se k ní také musíme chovat. Odměnou za to nám budou krásné chvíle strávené na březích našich revírů.

 


 

Údolní nádrž Hracholusky. Od tělesa hráze údolní nádrže Hracholusky (ř. km 22,8) až k jezu pod parkem ve Stříbře (ř. km 45,2). K revíru patří část Úterského potoka od vtoku do nádrže až 100 m od nejvyššího vzdutí hladiny údolní nádrže

- vyznačeno tabulemi. Lov z plavidel a zavážení nástrah je povoleno 100 m od hráze nádrže až k ústí potoka nad bývalým mlýnem u Floriána. Hlubinná přívlač je povolena. Přítoky jsou chovné

- lov ryb zakázán. Lov ryb je zakázán z přístavišť lodní dopravy a ve vzdálenosti 30 m od nich. V prostoru oddílu vodního lyžování TJ SLAVOJ Plzeň na pravém břehu u kempu u hráze je v úseku cca 250 m lov ryb zakázán

-     vyznačeno tabulemi. Lov na bójku je zakázán s výjimkou těchto lokalit (vyznačeno tabulemi):
-     katastrální území Těchoděly (ř. km 23,5 - 24,1),
-     úsek od obce Hracholusky k zátoce pod Radostí (včetně zátoky),
-     úsek od ústí Lučního potoka až k ústí Žebráckého potoka (ř. km 27,0 - 28,6),
-     oblast u Rybářského domova, katastrální území Pšovany,
-     levý břeh (ř. km 33,0) - zátoka Úterského potoka,
-     pravý břeh proti zátoce Úterského potoka (ř. km 32,2 - 33,3),

-     pravý břeh proti areálu Škoda. Od ústí Sulislavského potoka k ústí Sytenského potoka od konce značené plavební dráhy (ř. km 40,0) až k jezu pod parkem ve Stříbře.
Upozornění uživatele revíru: V úseku od Plynu k jezu u Pičmana je významné rybí trdliště (výtěr ryb probíhá obvykle od 16. 3. do 15. 6.), podle § 13 odst. 3 písm. i) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, zde v době výtěru platí zákaz lovu ryb.

Alternativní názvy revíru na MRKu: MŽE 4, 431 028, 431028, Hracholusky, M4

 

Prodej rybářských povolenek v rcepci kempu

ceny povolenek jsou stanoveny Českým rybářským svazem na stránkách 

https://www.crsplzen.cz/inpage/ceny-povolenek-2024/